Nedan information är beskriver Uppsalastudentlopp den 8 oktober 2016:

Nummerlappar: Varje deltagare får en personlig nummerlapp – ditt namn är alltså kopplat till numret på din lapp. Du kan därför inte byta nummerlapp med någon annan deltagare eller ge bort din nummerlapp utan att prata med oss först så vi kan ändra uppgifterna så att tiden som registreras är på rätt person. I varje nummerlapp sitter ett chip som mäter tiden du springer på.

Uthämtning av nummerlapp: Nummerlappen hämtas under torsdag 6:e oktober eller fredag 7:e oktober på Gå- och Löpkliniken, Bangårdsgatan 5B, Uppsala, mellan kl. 10.00-19.00 på torsdagen och 10.00-18.00 på fredagen. Om du springer i ett lag kan du även hämta ut dina lagmedlemmars nummerlappar. Du som ska springa Student-SM hämtar upp din nummerlapp på Studenternas IP på loppdagen och ska då även ha med dig studentlegitimation samt ett medlemsintyg från den förening som du har angett att du är medlem i.

Det kommer att finnas möjlighet att hämta sin nummerlapp under dagen för loppet lördagen den 11:e oktober mellan kl. 11.30-12.30. Vi uppskattar dock om du kan hämta din nummerlapp under torsdag eller fredag då vi inte kan garantera att du får din nummerlapp i tid till starten om det är lång kö. Så – för din egen skull ber vi dig att hämta ut nummerlappen innan den 8 oktober.

Start och mål: Starten och målgången kommer att ske inne på Studenternas IP.

Uppvärmning: Uppvärmning kommer att hållas av Campus1477 vid starten. Uppvärmning för både 5 km och 10 km startar klockan 12.45.

Startgrupp: Vi kommer ha två masstarter, en för 10 km och en för 5 km, även student-SM deltagarna startar i dessa masstarter. I båda klasserna i Studentloppet är vinnaren den man och kvinna som först kommer i mål. Om du satsar på en bra placering rekommenderar vi därför att du ställer dig långt fram i startledet. Detta gäller dock inte för Student-SM, där är det den med bäst tid som vinner. Om du tänker jogga/gå, ber vi dig gärna att ställa dig lite längre bak i startleden.

Starttider: Första start äger rum kl. 13:00 för 10 km löparna, varefter starten för 5 km löparna sker 13:10.

Ledcyklist: Vi kommer att ha två ledcyklister i loppet, en för täten för 5 km löparna och en för 10 km. Ledcyklisterna kommer att visa löpvägen och bereda väg för löparna i täten.

Information 5 km: Du som är anmäld i 5 km springer/går/joggar ett varv runt banan och sedan in på Studenternas IP och går i mål på löparbanan. Följ skyltarna och anvisningarna så att du springer rätt och inte springer in på 10 km banan efter ca 1,5 km. Speciellt uppmärksam om skyltar, ber vi dig vara när du närmar dig målområdet. Om du tänker gå runt banan se till att släppa förbi löpare som kommer springandes bakifrån, så att deras väg inte hindras.

Information 10km: Du som springer 10km springer en annan bana än 5 km. Istället för att ta av höger efter ca 1,5 km så fortsätter ni rakt fram och sedan så går banorna ihop på slutet då 5km-banan går upp på Gula stigen och 10km-banan fortsätter rakt fram. Det kommer vara markerat med skyltar samt stå funktionärer, som visar var du ska springa, men ha uppsikt över detta.

Banbeskrivning 5 km: Starten för loppet kommer att gå mellan fotbollsplanen och bandyplanen på Studenternas IP. Därefter avverkar du en flack första kilometer längs cykelvägen utmed Fyrisån, under bron vid Kungsängsleden och förbi Lundellska skolans idrottshall. Lagom till 2 km markeringen har du tagit dig upp för loppets första backe och har en lugn färd framför dig längs Ulleråkersvägen innan du tar in på Gula stigen. Här passerar du 3 km markeringen som inleds med en relativt tuff backe uppför Polacksgatan, där du sedan kommer springa förbi Polacksområdet och Ångströmslaboratoriet. Vid denna del av banan kommer det även att finnas en vätskekontroll utanför Polacksbackens förskola, utifall du skulle känna dig törstig.
Fram till studenternas har du nu kvar ett flackt banparti utmed Dag Hammarskjölds väg som avslutas på bästa tänkbara sätt med en lång nedförsbacke utför Sjukhusvägen. Banan avslutas med att deltagarna i 5 km:s klassen springer in på Studenternas.

Banbeskrivning 10 km: Starten för loppet är densamma som för 5km-banan, men du springer vidare fyra kilometer efter cykelvägen utmed Fyrisån. Därefter vänder du nere i Ultuna och springer längs Kronåsvägen där det kommer en rejäl uppförsbacke. På toppen av denna backe, efter ungefär halva sträckan kommer det att finnas en vätskekontroll där du kan fylla på med dryck för att orka springa den resterande halvan. Efter vätskekontrollen kommer en ganska lång nerförsbacke där du springer vidare på Gälbovägen tillbaka mot centrum. Sedan viker du av över Ulls väg och då du sprungit över vägen kommer en lång och flack cykelväg som du följer tills du kommer ut på Ulleråkersvägen. Här blir det återigen lite nedförsbacke och här kommer du för en kort stund springa efter samma bansträckning som 5km-löparna. Där de springer upp efter Gula stigen, efter Polacksbacken, fortsätter du att springa vidare längs med vägen tills du kommer till Sjukhusvägen och här kommer du att vända in på en grusväg för att sedan vika av in mot grusplanen utanför Studenternas IP. Inne på området kommer du sedan att springa ut på löparbanan och upploppet innan målgång.

Då vi har haft svårt att få ihop funktionärer till årets lopp så får man gärna vara extra uppmärksam på bansträckningen, här hittar ni kartor på banorna http://uppsalastudentlopp.se/banan/

Trygghet längs banan: Vi har tillstånd från polisen att genomföra loppet på banan men vi har inte tillstånd att helt och hållet spärra av vägarna vi springer på från övrig trafik. Iaktta därför försiktighet när ni springer och se upp för mötande/förbipasserande cyklister. Vi ber er även att vara särskilt uppmärksamma när ni rör er längs Dag Hammarskjölds väg och nedför Sjukhusvägen, där ni kommer att passera ett obevakat övergångsställe.

Funktionärer kommer att finnas utplacerade utmed banan som kommer att hjälpa till med att hålla koll på trafiken och leda deltagarna. Vid eventuella tveksamheter, följ alltid funktionärernas anvisningar. Vid övergångstället i backen ned för Sjukhusvägen kan det, i undantagsfall, bli aktuellt för funktionärerna att mycket tillfälligt stoppa upp deltagare i loppet för att släppa förbi trafiken till/från Ulleråkersvägen.
Vi kommer även att sätta upp lappar längs med banan med information om vilken sida ni ska hålla er på etc. En tumregel är att i största möjliga mån hålla så långt till höger som möjligt utom vid passagen längs Ulleråkersvägen, där vi istället ber er att hålla till vänster. Ha gärna en extra koll på mötande biltrafik när ni springer på Ulleråkersvägen.

Omklädningsrum: Det finns toaletter och omklädningsrum på plats, dessa utrymmen är dock begränsade så i möjligaste mån, byt om och duscha hemma.

Inlämning av väskor: Det kommer att finnas möjlighet att lägga väskor på läktarens högra sida på Studenternas IP för att hålla allting torrt, ifall om att det skulle börja regna. Dock kommer den platsen inte att vara bemannad och vi vill understryka att vi inte ansvarar för några värdesaker. Vårt tips är därför att lämna saker du är rädd om hemma.

Prisutdelning: Prisutdelning för 5 km och 10 km dam/herr samt för Student-SM 5km och 10km kommer vara på Studenternas IP nära målgången. Priser delas ut till 1:an 2:an och 3:an i dam/herr 5 km och 10 km samt till 1:an 2:an och 3:an i Student-SM. Lagpriset samt nationspriset kommer att ropas ut strax efter priserna för de individuella löparna.

Deltagarlistor: På vår hemsida www.uppsalastudentlopp.se kan du gå in och titta på vilka som har anmält sig till loppet.

Tidtagning: Vi använder oss av Racetimer som hjälper till med tidtagningen. Du kan läsa mer om dem på www.racetimer.se Vi tillämpar individuell tidtagning. Det innebär att varje löpare kommer att få sin sanna löptid från start- till målgång. Ens löptid startar alltså först när man har passerarat startbågen.
För att få sin tid registrerad för loppet är det mycket viktigt att man passerar både start- och målbågen.

Resultat: Du kan direkt efter målgång gå in på www.racetimer.se och fylla i ditt namn eller nummer på din nummerlapp för att reda på din tid i loppet.

Vätskestation: Det kommer att finnas en vätskestation längs banan. Vätskestationen kommer att vara placerad ungefär vid 3 km, längs parkeringen utanför Polacksbackens förskola (se karta för banan) respektive vid ca 5km.

Sjukvård: Vi kommer att ha sjukpersonal från Röda Korset tillgänglig ifall någonting skulle hända.

Foton och namn: Foton som tas av oss kommer att läggas upp på hemsidan efter avslutat lopp, ifall du inte vill vara med på något kort ber vi dig att säga till så vi kan radera det kortet. Likaså kommer ert namn att publiceras på ”anmälningslista” efter att anmälan har stängt, om ni inte vill detta så säg till så tar vi bort det. Vi gör detta för att folk ska kunna se att de har blivit anmälda.

Feedback: Då det femte gången vi genomför detta lopp vill vi gärna ha feedback efter loppet om vad ni tyckte var bra och förstås vad vi kan förbättra till kommande år. Vi gör vårt absolut bästa för att detta evenemang ska bli så bra som möjligt och vill att det kommande år ska bli ännu bättre!

Observera: Eftersom en hel del av båda bansträckningarna går efter trafikerad väg, där både cyklister, bilister och fotgängare kommer att befinna sig ber vi er att vara uppmärksamma och hålla er på sidan av vägen så gott det går då ni springer efter bilvägar och över korsningar. Vi kommer självklart att ha funktionärer med mera vid utsatta ställen för att det ska vara så säkert som möjligt för er som springer, men vi vill ändå påpeka detta för att ni ska få så bra upplevelse som möjligt.

Uppsala Universitet sponsrade 50 startplatser till den senaste upplagan av Uppsala Studentlopp 2016.

Information in English

The course: We have permission from the police to carry out the race on the course but we do not have permission to completely block the roads we run on from other traffic. Therefore please look at the signs along the course telling you which side of the road to run on. There will be stewards standing along the course keeping an eye on the traffic but run to the side if needed.

Observe: Since both of the routes will go along roads where, motorists, cyclists and pedestrians will be, we ask you to be alert and keep to the side of the road as much as possible when you run along these busy roads and over the crossroads. There will of course be volunteers along the roads and at the most exposed areas to make it as safe as possible for you who will compete, but we still want to point this out to give you the best experience we possibly can.